Pożytek publiczny

W listopadzie 2004 roku Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji RG – RL uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, każdy obywatel płacący w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w żaden sposób nie obciąża podatnika – zamiast oddawać pieniądze do budżetu, mogą Państwo wesprzeć program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z trwałymi urazami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich realizowany przez Grupę Aktywnej Rehabilitacji od 1994 roku.

JAK TO ZROBIĆ?

W składanym do Urzędu Skarbowego rocznym zeznaniu podatkowym należy w określonej rubryce podać nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS) – 0000046256, a następnie wyliczyć kwotę jaką możecie Państwo przekazać i wpisać ją w odpowiednią rubrykę.

DODATKOWE FORMY WSPIERANIA

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z powyższą Ustawą możecie Państwo przekazać, a następnie odliczyć przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego, darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Osoby mające osobowość prawną również mogą wesprzeć nasze działania. Gwarantuje to Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mówiąca, że mogą oni odliczyć od podatku darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Warunkiem uznania przez Urząd Skarbowy darowizny jest przedstawienie umowy zawartej przez darczyńcę i obdarowanego w danym roku podatkowym z podaną wartością przekazanej darowizny.

Wszystkim wspierającym naszą działalność
serdecznie dziękujemy!