XIV Zakończenie wakacji nad zalewem

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjno-sportowym „XIV Zakończenie wakacji nad Zalewem”, które odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 roku w restauracji „Bosman” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie (ul. Krężnicka 6).

Program imprezy:

 • 15:30 – przyjazd uczestników i zapisy do wyścigu oraz biegu;
 • 16:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy i start wyścigu oraz biegu;
 • 17:30 – obiad;
 • 18:15 – rozdanie nagród zwycięzcom wyścigu i upominków uczestnikom imprezy;
 • 20:00 – zakończenie imprezy.

Głównym i obowiązkowym dla każdego uczestnika punktem spotkania jest wyścig/bieg. W wyścigu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, a w biegu członkowie ich rodzin (opiekunowie) – regulamin w załączniku.

Impreza kierowana jest do osób z województwa lubelskiego. Chcących wziąć w niej udział, prosimy o zgłaszanie się do dnia 22.08.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gar.lublin.pl lub osobiście do członków Zarządu Stowarzyszenia.

Zgłaszając udział w imprezie prosimy podać dane uczestnika oraz ewentualnego członka rodziny (opiekuna): imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania i powiat, kategoria startowa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności będą zapisywane osoby niepełnosprawne, a jedna osoba niepełnosprawna może zgłosić tylko jednego członka rodziny (opiekuna).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 661 605 059 lub za pośrednictwem e-mail biuro@gar.lublin.pl.

W imieniu organizatorów – Artur Jurek
Przewodniczący Stowarzyszenia GAR RG RL


Organizatorami imprezy jest Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji, a współfinansuje je
Województwo Lubelskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.


Swojego wsparcia udzielają także:

Urząd Miasta Lublin
Pofam-Poznań Sp. z o.o.


REGULAMIN WYŚCIGU NA WÓZKACH I BIEGU
ZORGANIZOWANEGO W RAMACH IMPREZY INTEGRACYJNO-SPORTOWEJ
„XIV ZAKOŃCZENIE WAKACJI NAD ZALEWEM”
LUBLIN 26.08.2023 R.

 1. Organizatorem wyścigu jest Zarząd Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region Lubelski.
 2. W wyścigu klasyfikowane są wyłącznie osoby z trwałą niepełnosprawnością narządów ruchu poruszające się na wózku, a w biegu chodzący pełnosprawni członkowie ich rodzin (dzieci, małżonkowie, rodzice, prawni opiekunowie)
 3. Obowiązuje podział zawodników na 6 kategorii startowych:
  • paraplegia kobiet
  • tetraplegia kobiet
  • paraplegia mężczyzn
  • tetraplegia mężczyzn
  • dzieci do lat 16 (dziewczynki i chłopcy jako jedna grupa startowa)
  • członkowie rodzin (opiekunowie) osób niepełnosprawnych startujących w jednej z powyższych kategorii.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo samodzielnego kwalifikowania zawodników do określonej kategorii startowej na podstawie obserwacji zawodnika i posiadanej wiedzy.
 5. W wyścigu osób niepełnosprawnych klasyfikowane będą tylko osoby startujące na wózkach o napędzie bezpośrednim, służących do codziennego poruszania się (tak zwane „wózki aktywne”). Wózki nie mogą posiadać przeróbek ani dodatkowych elementów wpływających na ich parametry jezdne.
 6. Do udziału w wyścigu nie będą dopuszczone osób poruszających się na wózkach sportowych lub na wózkach o napędzie elektrycznym.
 7. Uczestnicy wyścigu zakwalifikowani do kategorii: tetraplegia kobiet, tetraplegia mężczyzn oraz dzieci wyznaczoną trasę pokonują dwukrotnie (łącznie około 3 km). Uczestnicy zakwalifikowani do kategorii: paraplegia kobiet, paraplegia mężczyzn oraz członkowie rodzin (opiekunowie) osób niepełnosprawnych wyznaczoną trasę pokonują trzykrotnie (łącznie około 4,5 km).
 8. Obowiązuje samodzielne pokonanie trasy wyścigu. Osoby korzystające z pomocy osób drugich nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej. W celu uniknięcia nieporozumień przy klasyfikacji końcowej zawodników nie będą brane pod uwagę również osoby, które pokonały trasę wyścigu z osobami asystującymi (zapis ten nie dotyczy dzieci).
 9. O zajęciu miejsca w poszczególnych kategoriach decyduje kolejność samodzielnego dotarcia na metę.
 10. Uczestnicy wyścigu nie mogą posiadać przeciwwskazań do wysiłku fizycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia wynikające z faktu podjęcia wysiłku związanego ze startem w wyścigu i biegu mimo przeciwwskazań.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe wynikłe w czasie zawodów.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wytycznych przekazanych przed startem dotyczących sposobu zachowania się na trasie wyścigu oraz uwag przekazywanych w trakcie wyścigu przez osoby obstawiające trasę i policję.
 13. We wszystkich kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator wyścigu.
 14. Zgłoszenie się do wyścigu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.